Background

Lucie získala magisterský titul na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současnosti je doktorandkou sociologie FSS MUNI, zároveň pracuje na pozici Ph.D. student ve FNUSA-ICRC a také jako výzkumná asistentka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Během studia se účastnila několika výzkumných projektů Specifického výzkumu. Také pracovala jako asistentka výuky kurzů Statistická analýza dat s využitím SPSS, Výběrová šetření v sociologii a Metody výzkumu v sociologii.

Zaměření

  • hluboké znalosti kvantitativních a kvalitativních metod sběru dat a analýzy,
  • výzkumná témata: zdraví, povědomí o cévní mozkové příhodě, hormonální antikoncepce a kvality života, životní dráhy.

Publikace

VONDRÁČKOVÁ, Lucie a Robert MIKULÍK. Public stroke education: Current status worldwide and projects to increase awareness in the Czech Republic. Cor et Vasa [online]. 2017. DOI: 10.1016/j.crvasa.2016.12.004. ISSN 00108650. Available at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010865016300972

FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, ed. Rodičovské dráhy: dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6551-2.