Pro Váš přehled jsme vytvořili podrobnou mapu mediálních výstupů, kde najdete veškeré mediální zmínky o programu HOBIT, a kterou neustále aktualizujeme.

 

Televize


 TV

 

 

Rádio


mikrofon

 

 

 Tisk


 

Web

 

Odborná propagace


Informace o konferencích a přednáškách najdete v záložce VÝZKUM

Informace o preventivních dnech v záložce DNY PREVENCE

 

 

Další akce, na kterých byl HOBIT představen


  • Den pro zdraví v nemocnici Pelhřimov 19. 4. 2018, Pelhřimov

  • Kids save lives 16. 10. 2017, Plzeň - výukový program na plzeňské záchrance v rámci Evropského dne záchrany života

  • Světový den zdraví 22. 4. 2017, Brno Olympie - infostánek HOBITa za účasti našich Ambasadorů

  • Den otevřených dveří ICRC 2. 12. 2015 - naši ambasadoři pro návštěvníky připravili interaktivní místnost projektu HOBIT

  • Světový den diabetu 14. - 15. 11. 2015 - cukrovka je významným rizikovým faktorem pro vznik CMP, proto se na Dni diabetu návštěvníci mohli dozvědět něco právě i o cévní mozkové příhodě