Den boje proti CMP

Tento den připadá na 15. května a stejně jako v případě World Stroke Day pravidelně organizujeme osvětovou akci, která ma za cíl zvýšit povědomí o tomto onemocnění mezi veřejností. Náš tým zajišťuje osvětový stánek, rozdává informační letáky, balónky a odznáčky a zdravotní sestra měří krevní tlak, ke kterému podává odborný výklad. Náš stánek míváme na veřejných místech - buď v areálu nemocnice u sv. Anny, v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné, nebo v nákupních centrech. Někdy je akce doplněna o přednášku odborníka.

Doprovodné osvětové akce zajišťují na svých školách a pracovištích i naši ambasadoři.


World Stroke Day (Světový den cévní mozkové příhody)

29. říjen je každoročně vyhlašen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Světovou organizací pro mrtvici (WSO) jako den, který nám připomíná, že rizika tohoto onemocnění se týkají každého z nás. Organizace z celého světa si kladou za cíl zvýšit povědomí o této nemoci, jejích příčinách a možné prevenci. Způsoby zvyšování informovanosti o CMP se napříč světadíly liší. Např. American Stroke Association – nezisková organizace v USA, jejímž cílem je snížení úmrtí způsobených kardiovaskulárními chorobami a mozkovou příhodou – seznamuje veřejnost s písničkami o metodě F.A.S.T. (na své si přijdou milovníci Hip Hopu, Popu, R&B nebo Latiny).

Hlavní letošní téma světové kampaně, kterou World Stroke Organization pořádá, je zviditelnění aspektu léčitelnosti mrtvice. Tato organizace své téma každý rok mění a vždy poukazuje na jinou problematiku spojenou s CMP. V minulých letech jsme mohli slyšet o kampani I am Woman, poukazující na fakt, že podle statistik umírá na CMP více žen než mužů. Jedním z témat minulých let bylo i „1 ze 6“, které upozorňuje na to, že v současné době jednoho ze šesti lidí postihne během života mrtvice.

V rámci ČR se do Světového dne CMP zapojují např. Fakultní nemocnice u sv. Anny, nemocnice Teplice, Šternberk, Příbram, Chomutov a Děčín pořádají dny otevřených dveří. Pro příchozí zájemce bývají připraveny nejen osvětové aktivity, ale také informační materiály, možnost změření krevního tlaku, zhodnocení rizikového profilu a konzultace s odborníky.

Více o našem zapojení se můžete dočíst na oficiálních stránkách World Stroke Organization: http://www.worldstrokecampaign.org/get-involved/world-stroke-day-events/236-world-stroke-day-4.html


Naše akce

  • Světový den cévní mozkové příhody 29. 10. 2016, Brno, Knihovna Jiřího Mahena
  • Den boje proti CMP 2016 17. 5. 2016, Brno - již tradiční osvětový program našeho projektu, tentokrát se spoluúčastí kampaně Čas je mozek a pomocí našich Ambasadorů
  • Světový den cévní mozkové příhody 29. - 30. 10. 2015 - akce podporující šíření osvěty o cévní mozkové příhodě - poprvé i s účastí našich Ambasadorů
  • Den boje proti CMP 15. - 16. 5. 2015 - akce podporující šíření osvěty o CMP
  • Světový den zdraví 28. - 29. 3. 2015, Brno  - osobně jste se s námi mohli potkat v brněnské Olympii
  • Světový den cévní mozkové příhody 29. 10. 2013 - každoroční akce FN u sv. Anny, poprvé i s naším projektem
  • Den boje proti CMP 15. - 16. 5. 2013 - akce podporující šíření osvěty o CMP