Dvoudenní mezinárodní workshop s názvem HOBIT meets Hip Hip Stroke, který se konal 5. a 6. dubna v ICRC, je úspěšně za námi. Se zástupci New Yorku, Estonska, Itálie a Makedonie jsme diskutovali o možnostech rozšíření projektu HOBIT o další prvky a jeho implementaci za hranice České republiky.

V úterý tým projektu HOBIT vedl jednání s Prof. Olajide Williamsem, autorem programu Hip Hop Stroke, který učí děti o příznacích mozkové mrtvice pomocí hip hopových písniček. Propojení obou projektů by určitě znamenalo vzájemné kulturní obohacení a také vylepšení vzdělávacího modelu. Prof. Williamse velmi zaujaly naše simulační scénky, které by rád použil při výuce amerických dětí. Prvním krokem však bude podání společného grantu a získání peněz, které by spojení aktivit programů podpořily.

Odpoledne Prof. Williams naplnil velkou přednáškovou místnost ICRC, když prezentoval svou přednášku s názvem Statewide Dissemination and Implementation of the Hip Hop Stroke Program. V té mluvil jednak o zkušenostech a výsledcích probíhajícího Hip Hop Stroke programu, ale i obecně o výzkumných modelech, které se používají v USA. Po přednášce ho čekalo setkání a diskuse s Ambasadory projektu HOBIT, která se nesla ve velmi přátelském duchu. Prof. Williams ocenil, kolik mladých lidí se dobrovolně do ambasadorského programu hlásí a jak jsou pro věc zapálení.

Úterý zakončil společenský večer v atraktivních prostorách vědeckého parku VIDA, kde si zahraniční hosté, ambasadoři a další pozvaní, užili zajímavé exponáty, které centrum nabízí.

Středa již byla zcela vyhrazena evropským partnerům z Itálie, Makedonie a Estonska, které projekt HOBIT zaujal natolik, že by jej rádi rozšířili i ve své zemi. V dopoledním bloku jsme zahraničním kolegům nejprve detailně projekt představili, předali naše zkušenosti s implementací v Česku, poradili, čemu se vyvarovat nebo jakou cestou se naopak vydat. V odpolední sekci jsme pak společně debatovali o konkrétních možnostech zahájení projektu za hranicemi České republiky.

Je jasné, že projekt HOBIT čekají sice náročné, ale zajímavé výzvy. Zájem ze zahraničí nám potvrdil, že i ostatní vnímají, že děláme něco výjimečného, co má smysl a těšíme se, až Vás budeme moci informovat o dalším vývoji naší zahraniční spolupráce.


Fotky ze společenského večera ve VIDA parku:

Photo by Pavel Klement