Testování začíná již v pondělí 22. 9.

Od 22. 9. 2014 probíhá na 37 školách z Jihomoravského kraje testování v rámci našeho projektu HOBIT. Téměř 2 700 dětí se dozví životně důležité informace o akutním mozkovém a srdečním infarktu. Znají žáci příznaky těchto onemocnění? Ví, jak na ně správně reagovat a tím někomu zachránit život? To vše se náš projekt snaží žáky naučit, a to zábavnou formou pomocí simulačních videoscének a edukačního filmu.
Celá edukace bude trvat 1 vyučovací hodinu. Více informací o edukační hodině se po přihlášení dozvíte v manuálu pro pedagogy: http://www.projekthobit.cz/cz/aktuality/17-manual-pro-pedagogy