Postřeh z konference ESOC

Ve dnech 16. - 18. května se v Praze konala mezinárodní konference ESOC s více než 4000 účastníky. Na její organizaci se aktivně podíleli i členové našeho NEURO týmu, doc. Mikulík a Ing. Svobodová. My jsme samozřejmě nechyběli s HOBITem a dalšími našimi projekty, o kterých jsme informovali na reprezentačním stánku Czech Stroke Society.


ESOC

ESOC2

 

Kofola a systém péče o cévní mozkové příhody v ČR – největší lákadla pro zahraniční účastníky

Mnoho zahraničních účastníků konference se sbíhalo u stánku, kde pro ně tým organizátorů připravil ochutnávku lokálního produktu, Kofoly. Zájem vědců však nepřitáhla jen Kofola, ale také excelentní výsledky České republiky v oblasti péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou prezentované Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. Zahraniční experti se shodovali, že Česká republika vybudovala skvělý systém iktové péče a dosahuje světově mimořádných výsledků. Nejvíce oceňovali zahraniční odborníci dostatečné pokrytí země specializovanými centry, dostupnost léčby a rychlost podání léčby pacientům.