HOBIT odměňuje školy za účast v programu

Program HOBIT, který vzdělává děti o tom, jak rozpoznat příznaky mozkové mrtvice a srdečního infarktu, odměňuje školy za jejich účast v programu. Aktivně zapojené školy obdrží osvědčení, které dokládá, že umožňují svým žákům, aby se zábavnou a zároveň efektivní metodou naučili, jak reagovat v kritických situacích, a dokázali pomoci člověku s mozkovou mrtvicí či srdečním infarktem. I Vaši žáci mohou zachránit život.

 

Osvědčení mají 3 stupně:

   Bronzové osvědčení školy získají po roční aktivní účasti v programu HOBIT - tedy poté, co realizují alespoň s jednou třídou opakovanou edukační hodinu nebo se v průběhu roku zapojí s více třídami.

Stříbrné osvědčení škola obdrží, pokud v programu dále pokračuji 3 roky

  Zlaté osvědčení čeká na školy po 5 letech aktivní účasti

Osvědčení jsou zároveň poděkováním našeho týmu za skvělou spolupráci a využívání programu HOBIT, který se snažíme uvést do co nejvíce škol.

 

Program HOBIT je zaštítěn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.