Jak na testování?

Jste pedagog na základní nebo střední škole? Vyučujete na víceletém gymnáziu, pedagogické fakultě či zdravotnické škole? Právě nyní je program HOBIT dostupný pro všechny školy v České republice a zcela zdarma.

Co je program HOBIT a proč se zapojit?

Program HOBIT předává žákům základních, středních škol a gymnázií základní informace o tom, co je to srdeční a mozkový infarkt, jak tato onemocnění rozpoznat a jakým způsobem poskytnout potřebnou první pomoc. Výuka probíhá multimediální, interaktivní a zábavnou formou.

 • Díky programu HOBIT dokázali Martin s Honzou zresuscitovat muže se srdečním infarktem: více ve videu zde

 • Proškolili jsme již 2 500 žáků a přes 50 pedagogů z téměř 40 škol v ČR

 • Aktivně rozvíjíme zahraniční spolupráci a inspirujeme se např. programem Columbia University Medical Center

 • Je nás vidět! Podívejte se na všechny naše mediální výstupy

 • Smysluplnost programu vidí i spousta organizací, které nás podporují: viz Partneři

 • Pro žáky připravujeme nejrůznější zajímavé akce, např. FAST běh, kreativní soutěž, exkurze atp.

 • Program neustále zlepšujeme a vyvíjíme. Sami jsme občas překvapení, kam jsme se za půl roku posunuli. Vy u toho můžete být s námi!

Díky zapojení do HOBITa získáte zdarma prostředek ke vzdělávání Vašich žáků a zároveň se budete podílet na vytvoření ideálního vzdělávacího modelu.

Co byste měli vědět před registrací do programu?

HOBIT testovani1

Náš program je neodmyslitelně spjatý s výzkumem. Snažíme se dětem zprostředkovat potřebné znalosti z dané oblasti. Výsledky testů nám následně pomáhají odhalit nejefektivnější formu edukace. Cílem je, aby si děti dlouhodobě zapamatovaly ty nejpodstatnější informace a v budoucnu tak třeba dokázaly zachránit lidský život. Veškerá data vstupují do našeho systému anonymně a jsou v souladu s právními předpisy ČR.

V současné době je program koncipovaný pro žáky 2. stupně ZŠ (prima - kvarta na gymnáziu), je však možné přihlásit i žáky starších ročníků. Výhledově připravujeme i modifikaci programu pro děti 1. stupně ZŠ.

K edukační hodině jsou potřeba počítače, připojení k internetu (s aktualizovaným prohlížečem), sluchátka a dataprojektor (nebo TV), na kterém se děti podívají na vzdělávací film. DVD s filmem zašleme na vyžádání.

Jak se do programu zaregistrovat a jak testovat?

1) Vytvořte si účet

Prvním krokem je vytvoření Vašeho účtu. Ten si můžete vytvořit okamžitě, kliknutím na ikonu v bočním pravém panelu našeho webu (odkaz zde).

new login

2) Zažádejte o test

V položce Testování - Žádost o test, se Vám objeví jednoduchý formulář, který je potřeba odeslat alespoň 3 dny před plánovaným termínem testování. Pokud jste HOBIT platformu ještě nepoužívali, přichystejte si seznam žáků (např. v Excelu), který se vkládá do žádosti o test. Do 3 dnů po odeslání žádosti Vám na e-mail zašleme veškeré potřebné informace a můžete se pustit do vzdělávání!

3) Dodržte schéma edukační hodiny

Edukační hodina má dané schéma (viz obrázek), které je kvůli výzkumné části programu potřeba dodržet. Poté, co test jednou spustíte, Vás aplikace intuitivně provede jednotlivými kroky, takže se není čeho obávat. Jednotlivé kroky testování si můžete prohlédnout ve videomanuálu viz níže. Edukační hodinu je potřeba provést nejméně 1x za pololetí - díky tomu budeme moci porovnat vstupní znalosti žáků s dlouhodobě uchovanými znalostmi po druhém testování. Pedagog řídí průběh testu a dohlíží na práci žáků.

schema cz

4) Přípravy před hodinou
 • podívejte se na videomanuál edukační hodiny

 • vytiskněte a rozstříhejte na proužky hesla pro žáky (po přihlášení je naleznete v sekci Test pro školy a také Vám je zašleme e-mailem)

 • stáhněte si edukační film (po přihlášení v sekci Test pro školy)

 • zkontrolujte počítačovou učebnu - zda fungují počítače, dataprojektor a internet

 • pro každého žáka nachystejte sluchátka / požádejte žáky, aby si přinesli vlastní sluchátka (simulační videa jsou ozvučená)

 • žáci si sami zkontrolují, zda mají zapnutý zvuk na počítači a jestli jim fungují sluchátka

5) Využívejte doplňkové aktivity

Z našeho pilotního testování vyplynulo, že se po 3 měsících úroveň získaných znalostí žáků snižuje na úroveň před intervencí. Proto jsme vytvořili množství doplňkových materiálů, které budete moci žákům dávat mezi jednotlivými testováními a díky kterým si upevní získané vědomosti.

6) Vyplňte nám, prosím, krátký report

Abychom měli šanci zachovat výzkumnou podstatu programu HOBIT a dopátrat se tak toho, jak nejlépe děti edukovat, prosíme Vás po použití doplňkových materiálů o vyplnění stručného reportu ZDE. Potřebujeme především vědět, kdy a jaké doplňkové aktivity jste použili (každý list má své číslo, je potřeba si tyto údaje poznačit, budete je potřebovat při vyplňování reportu). Ze získaných údajů pak budeme schopni v budoucnu stanovit nejlepší možný vzdělávací model (v závislosti na typu, množství a frekvenci použitých doplňkových materiálů).

Samozřejmě nás také zajímají veškeré Vaše postřehy či připomínky, na základě kterých budeme moci platformu ještě více zefektivnit. S reportem se Vám budeme jednou za pololetí připomínat, je však lepší, když jej vyplníte hned po použití doplňkových materiálů.

Co jsou doplňkové materiály a jak je používat?

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Brně jsme pro vás připravili bohatou baterii doplňkových materiálů, které slouží k upevnění znalostí žáků o cévní mozkové příhodě. Jsou určené po žáky 2. stupně ZŠ (prima - kvarta). Po zadání Vašich přístupových údajů, a zažádání o první test, si v záložce Doplňkové materiály můžete následně kdykoliv pomocí filtrů vybrat tu nejvhodnější aktivitu. Aktivity můžete třídit dle typu, zaměření, počtu lidí, pro které je určena a časové náročnosti.

Typy aktivit:

 • Hry a scénky: vysoce interaktivní, skupinové aktivity, během kterých se zapojí celá třída. Navržené podle hesla "škola hrou".

 • Pracovní listy: většinou individuální pracovní listy se 2-3 úkoly zaměřenými na znalosti o CMP.

 • Kartičky a pexesa: aktivity do dvojice, či skupiny, u kterých se používají kartičky. Aktivity vyžadují přípravu předem (tisk, případně laminaci kartiček).

 • Jiné aktivity: nejrůznější úkoly spojené s výtvarnou činností, s prací na počítači, tvorbou experimentů a názorných modelů či s tréninkem mozku.

Doplňkové aktivity lze žákům zadat i jako domácí úkol. Tuto skutečnost si ale, prosím, poznamenejte, abyste nám ji později mohli správně uvést do reportu. Pokud budou žáci pracovat na úkolech doma, je nezbytná zpětná vazba - tedy společná kontrola úkolu ve škole. Společná kontrola je důležitá proto, aby se žáci dozvěděli správné řešení a informace se dostali rovnoměrně ke všem, například i k těch, kteří úkol nevypracovali. Kdyby na domácích úkolech pravidelně pracovalo jen několik žáků a neproběhla by zpětná vazba, může to ovlivnit znalosti žáků a výsledky testování.

Časté otázky a odpovědi

Mohu edukační hodinu (test a vzdělávací video) dělat víckrát za pololetí?

Ano. Frekvence edukačních hodin je na Vás. Jedinou podmínkou využívání programu je, že edukace musí proběhnout alespoň 1x za pololetí, abychom získali data potřebná pro srovnání znalostí. Četnost edukačních hodin nám nijak nemusíte reportovat, protože tyto informace sbíráme automaticky přes webovou platformu.

Jak často a kdy mám používat doplňkové materiály?

Frekvence používání aktivit záleží čistě na Vašem rozhodnutí. Naše metodička pro vzdělávání radí: "Ideální jsou 2 hodiny - jedna hned po videu a druhá za nějakou dobu (14 dní až měsíc). Pokud je k dispozici pouze 1 hodina věnovaná edukaci, volila bych delší časovou prodlevu (ne hned po hodině) a aktivity ihned po videu mohou být zadány za domácí úkol." Není nutné doplňkovým aktivitám věnovat celou vyučovací hodinu - může se jednat o 10 minutové opakování na začátku hodiny.

Proč jsou doplňkové materiály zaměřené pouze na mozkovou mrtvici a ne na srdeční infarkt?

Z našeho pilotního výzkumu vyplynulo, že znalosti žáků o srdečním infarktu jsou, na rozdíl od cévní mozkové příhody, na vysoké úrovni. Proto jsou doplňkové aktivity zaměřené na mozkovou mrtvici.

Co když žák chybí testování?

Testování by se měli zúčastnit všichni přítomní žáci. Pokud někteří chybí na jakékoliv z testování, nedá se nic dělat a případné nepřesnosti ve výsledcích následně ošetří náš tým statistiků. Pro žáky se ale nikdy nesnažte vytvářet náhradní termín, protože rozdílné podmínky testování by mohly vyvolat statistické nepřesnosti.

Dozvím se výsledky z testování žáků?

Po druhém testování od nás učitelé na e-mail obdrží grafický přehled a popis výsledků za jednotlivé třídy.

Co mám dělat v případě technický potíží?

V případě jakýchkoliv technických potíží nám napište na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud se jedná o urgentní záležitost, můžete se telefonicky obrátit na některý z Kontaktů.

Můžu testovat na jakémkoliv počítači?

Kompatibilitu Vašich počítačů s naší testovací platformou ověříte přes odkaz zde.

Máte dotaz? Rádi odpovíme.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.