Současný výzkum (od 2017)

 Cílem výzkumu je vyvinutí optimální* vzdělávací platformy s potenciálem vzdělávat plošně a systematicky populaci o cévní mozkové příhodě.

 

*validní, efektivní, šiřitelná

Pilotní fáze programu HOBIT ukázala, že žákům se líbí tato forma učení, nicméně 1 vzdělávací hodina za pololetí nestačí. Proto jsem vyvinuli vylepšenou verzi programu, která je dostupná od února 2017. Tato platforma je otevřená (po registraci) všem školám v České republice a mohou ji využívat všichni řáci ve věku 11 až 15 let (aktuálně je zapojeno 30 škol z celé České republiky).

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy universitty pracujeme na vývoji nových nástorjů pro vzdělání (např. doplňkové materiály, nová videa, extra aktivity), díky kterým chceme podpořit dlouhodobou udržitelnost znalostí žáků. Výzkumné výsledky jsou zpracovávány ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy university.

 

Nejdůležitější výsledky pilotní fáze (2014/2015)

pilot1

Pilotní fáze projektu HOBIT proběhla ve školním roce 2014/2015 na 47 českých školách ze dvou regionů (jeden intervenční/cílový a druhý kontrolní). Této fáze se účastnilo téměř 3500 dětí ve věku 13 až 15 let.

Pilotní fáze ukázala, že výchozí znalosti (měřeno jako % správných odpovědí na otázky týkající se CMP a IM) byly stejné u cílové i kontrolní populace (65 % oproti 63 %). Po získání vzdělání se znalosti v cílové populaci zlepšily (78 %, párové p = 0,001).

Po 3 měsících byla úroveň výchozích znalostí 65 % u cílové populace a 66 % u kontrolní populace (rozdíly mezi skupinami p = 0,75). Znalosti související se srdečním infarktem byly obecně vyšší než znalosti o mrtvici, např. v cílové skupině: 79 % oproti výchozím hodnotám 57 %.

 

Publikace

  1. VONDRÁČKOVÁ, Lucie a Robert MIKULÍK. Public stroke education: Current status worldwide and projects to increase awareness in the Czech Republic. Cor et Vasa [online]. 2017. DOI: 10.1016/j.crvasa.2016.12.004. ISSN 00108650. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0010865016300972

  2. SOBOTKOVA, P., V. SVOBODOVA, H. POKORNA, et al. Education of children about stroke and heart attack: Feasibility and effectiveness pilot study. Journal of the Neurological Sciences [online]. 2015, 357, e100- DOI: 10.1016/j.jns.2015.08.327. ISSN 0022510x. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022510X15008230

 

Výchozí publikace (na jejichž výsledcích byl program HOBIT postaven)

  1. MIKULIK, R., L. BUNT, D. HRDLICKA, L. DUSEK, D. VACLAVIK a J. KRYZA. Calling 911 in Response to Stroke: A Nationwide Study Assessing Definitive Individual Behavior. Stroke [online]. 2008, 39(6), 1844-1849. DOI: 10.1161/STROKEAHA.107.499806. ISSN 0039-2499. Dostupné z: http://stroke.ahajournals.org/cgi/doi/10.1161/STROKEAHA.107.499806

  2. MIKULÍK, R., D. GOLDEMUND, M. REIF, J. BRICHTA, J. NEUMANN, J. JARKOVSKÝ a J. KRÝZA. Calling 911 in Response to Stroke: No Change following a Four-Year Educational Campaign. Cerebrovascular Diseases [online]. 2011, 32(4), 342-348. DOI: 10.1159/000330339. ISSN 1421-9786. Dostupné z: http://www.karger.com/doi/10.1159/000330339

  3. WILLIAMS, O. a J. M. NOBLE. 'Hip-Hop' Stroke: A Stroke Educational Program for Elementary School Children Living in a High-Risk Community. Stroke [online]. 2008, 39(10), 2809-2816. DOI: 10.1161/STROKEAHA.107.513143. ISSN 0039-2499. Dostupné z: http://stroke.ahajournals.org/cgi/doi/10.1161/STROKEAHA.107.513143

  4. MIKULIK R., H. POKORNA: Povědomí o CMP u žáků základních a středních škol v ČR. 2009. Dostupné z: https://socv2.nidv.cz/archiv31/getWork/hash/1090f624-518a-102c-aea7-001e6886262a

 

Konference a přednášky

Událost Místo konání
Účast
Mezinárodní konference ESOC 2017
16. - 18. 6. 2017
Praha, ČR informační stánek České iktové společnosti
Pedagogická fakulta UP
11. 5. 2017
Olomouc, ČR aktivní, přednáška
Valná hromada Asociace ředitelů základních škol
27. 4. 2017
Most, ČR aktivní, přednáška
1. Mezinárodní workshop projektu HOBIT
5. - 6. 4. 2016
Brno, ČR pořadatel
Interaktivního vzdělávací workshop Vánoce a zdraví
9. 12. 2015
Olomouc, ČR aktivní, přednáška
17. Brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů 
6. 11. 2015
Brno, ČR aktivní, přednáška
World Congress of Neurology 
31. 10. - 5. 11. 2015
Santiago de Chile, Chile aktivní, přednáška
Československý cerebrovaskulární kongres
21. - 24. 10. 2015
Košice, Sk aktivní, přednáška
Konference Škola a zdraví v 21. století
10. - 11. 9. 2015
Brno, ČR aktivní, přednáška
Sjezd České kardiologické společnosti
24. - 27. 5. 2015
Brno, ČR aktivní, přednáška
Konference projektu HOBIT
12. 3. 2015
Brno, ČR pořadatel
Neurovaskulární kongres
11. - 12. 9. 2014
Mikulov, ČR aktivní účast, přednáška
Vědecká konference INTED
10. - 12. 3. 2014
Valencie, Španělsko aktivní účast, poster
7th World Stroke Congress
13. - 16. 10. 2010
Soul, Korea
aktivní, poster (Knowledge about Stroke in School Children. Is It Time to Teach about Stroke at School?)

 

Sledujte nás!

Sledujte profil doc. MUDr. Roberta Mikulíka, Ph.D., garanta programu HOBIT a neunikne Vám žádná nová publikace programu HOBIT.

  ResearchGate Logo